شنګائي د ښار د ګیګابیت خدماتو په شتون کې رهبري کیږي

شنګائي ، اکتوبر ۳۰، ۲۰۱۸/ پي آر نيوزوائر/ – د اکتوبر په ۲۴ ، د چین ټیلی کام فرعی شرکت د شنګائي ټیلی کام د ګیګابیت شبکې د ګومارلو پروګرام بشپړولو اعالن وکړ. دا شرکت اوس مهال د نړۍ په